Xov Xwm - Online VR nrhiav kev tshwm sim-Kev lag luam ncaj ncees rau kev tsim kho thiab pob zeb 5th-8th, Kaum Ob Hlis (Monday & Thursday)